Onze expertise

Functioneel beheer is van grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit en effectiviteit van uw informatiesystemen. Concretor heeft veel expertise op alle onderdelen. Gebruiksbeheer biedt ondersteuning  en operationele ICT-sturing, functionaliteitenbeheer specificeert wijzigingen en wijzigingsbeheer ontwikkelt en test de voorgestelde changes. Bij al deze aspecten van het functioneel beheer werken wij op basis van best practises van BISL. Het resulaat? Direct vanaf de start werken aan een beter eindproduct.

Gebruiksbeheer

Gebruikerswensen vertalen

Onze functioneel beheerders vertalen de gebruikerswensen en –eisen van uw informatiesystemen naar functionaliteit.

Toetsen

Functionaliteitenbeheer

Wij toetsen het functioneel ontwerp.

Ontwikkelen en testen

Wijzigingenbeheer

Aan de hand van de acceptatiecriteria gaan wij functionaliteit ontwikkelen en daarna testen.

Onze sterke punten

  • Wij maken de vertaalslag van gebruikerswensen en -eisen naar functionaliteit.
  • Wij weten hoe je wijzigingen doorvoert en accepteert.
  • Wij kunnen capaciteit en kennis leveren voor het beheer en onderhoud van applicaties.
  • Wij kunnen functioneel beheer inregelen in uw organisatie.