Onze expertise

In grote organisaties dragen veel afdelingen en mensen bij aan de levering van de IV-diensten. Ook zijn delen van de dienstverlening vaak uitbesteed aan leveranciers. Het is belangrijk dat de samenwerking over de gehele keten heen integraal wordt ingericht, zodat de dienstverlening naar de klanten effectief en efficiƫnt verloopt. De consultants van Concretor kunnen daarvoor zorgen; zij zijn experts in het analyseren, inrichten en verbeteren van de regie op uw IV- en ICT-organisatie.

Inrichten

Wij maken voorstellen voor de regie op gehele IV-dienstverleningsketens en ondersteunen de implementatie ervan.

Verbeteren

Samen met u werken wij na een analyse verbetervoorstellen uit om tot een adequate IV-regie voor uw organisatie te komen.

Quick scans en audits

Met quick scans en periodieke audits geven wij u inzicht in de kwaliteit en knelpunten van de IV-regieorganisatie.

Onze sterke punten

  • Wij hebben veel ervaring met het analyseren, inrichten en verbeteren van de regie op uw IV-organisatie.
  • Wij kunnen de samenwerking in de gehele IV-dienstverleningsketen integraal inrichten.
  • Wij kunnen u met quick scans zicht geven op de kwaliteit en knelpunten van de IV-organisatie.