Sourcing van ICT-dienstverlening

Pakketselectie, werkplekondersteuning en applicatieontwikkeling en beheer: de adviseurs van Concretor hebben een veel ervaring met sourcing van ICT-diensten bij decentrale overheden en departementen. Het kan dan gaan om zowel uitbesteden aan marktpartijen als inbesteden bij de Shared Service Organisaties van de Rijksoverheid (SSO’s). In onze advieswerkzaamheden hebben we alle aspecten behandeld van strategieontwikkeling, marktverkenning, ontwikkeling van Programma’s van Eisen, de procedures van aan- en inbesteden en de implementatie van de gemaakte afspraken.

Sourcing-strategie ICT

Samen met de klant en met kennis van de markt, bepalen wij een succesvolle sourcing-strategie.

Aan- en inbesteden

Wij zorgen voor goede (Europese) aanbestedingen, met als resultaat tevreden gebruikers die efficiënter werken.

Transitiemanagement

Wij zorgen voor een gecontroleerde, heldere implementatie en transformatie naar de nieuwe situatie.

Leveranciersmanagement

Wij zorgen voor een gedegen en rechtmatige sturing van de overeenkomst.

Onze sterke punten

  • Met kennis van de klant en de markt komen wij tot een optimale sourcing-strategie.
  • Wij zijn volledig onafhankelijk van de markt.
  • Wij weten precies hoe we tot goede aanbesteding met scherpe afspraken over prijs en kwaliteit kunnen komen.
  • Ons contract- en leveranciersmanagement leidt tot een gedegen en rechtmatige sturing van de overeenkomst.