Concretor heeft voor CIBG van het ministerie VWS de sourcing strategie opgesteld. Deze sourcing strategie ICT is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met CIBG.